Sertifikalar

Sertifikalarımız

TSE (HYB) - (Hizmet Yeterlilik Belgesi)

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir.

ISO - 10002

ISO 10002:2004; karlılık, gelirler ve müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarımlanmış bir iş standardıdır. Müşteriler ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler ve etkileşimler kurulması için, ISO 10002:2004 mutlak gerekliliklerden biridir. Şirketin potansiyel ve var olan müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO - 9001

ISO 9001:2008 Standardı, 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde), 1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde), 1979’da BS 5750(İngiltere’de), 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından), 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından), 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı. 1991’de TS-EN-ISO 9000, 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994), 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı., 2000’de ISO tarafından revize edilerek ISO 9001:2000 olarak yayımlandı. Son olarak ise 2009 yılında ISO tarafından revize edilerek 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi olarak yayımlandı.

CE-Certificated

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Bize Ulaşın !